• Нэмүү Өртгийн Сүлжээ Бизнест Бэлтгэх Төв

Мэргэжил олгох

Олон төрлийн мэргэжил олгох сургалтууд тогтмол явуулж байна.

Бизнесийн сургалт

Бизнеийн чиглэлийн сургалтуудыг тогтмол зохион байгуулж байна.

Зөвлөх үйлчилгээ

Маркетинг, борлуулалт, хүний нөөц болон бусад мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээг таньд санал болгож байна.

Үйлдвэр дээрх дадлага

Үйлдвэр дээр бодит дадлага хийх боломж.

Байгууллагын үндсэн зорилт

Жижиг бизнес эрхлэхийг хүсэгч болон шинэ тутам байгуулагдсан аж ахуйн нэгж, бизнес эрхлэгч иргэдэд шаардлагатай иж бүрэн дэмжлэгтуслалцааүзүүлэн, бойжуулахзамаартэднийхөгжлийнэмзэгүеийгдавантуулахадтуслах, улмаар өсөлтийг хангаж, зах зээлд эзлэх байр суурийг бэх жүүлэх, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд туслах, улмаар жижиг, дунд бизнесийн хөгжих таатай орчинг бий болгосноор ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулна.

Харилцагч байгууллагууд

Таны хандив
Бидэнд чухал!

Хандив