Хамтрагч байгууллагын мэдээлэл

  • Нэр: Дэлгэр хангай
  • Салбар: Оёдолын үйлдвэр
  • Хамтарч эхэлсэн огноо: 2021 оны 3 дугаар сарын 13
  • Facbook: Facebook
  • Instagram: Instagram

Гарчиг

Тайлбар.